efektywny

 
Słownik języka polskiego PWN
efektywny
1. «dający dobre wyniki, wydajny»
2. «istotny, rzeczywisty»

• efektywnie • efektywność
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

do "czystego" środowiska). Walka o upowszechnienie tych praw i zapewnienie efektywnego korzystania z nich utożsamia się dzisiaj z walką o zapewnienie

 

Paweł II w encyklice pozytywny
wykład kapitalizmu – systemu nie tylko
efektywnego, ale też
umacniającego wiele wartości moralnych i w swoim zrębie

 

ograniczona jest jednak do prostych cech komunikatu. W trakcie drugiej efektywnej ekspozycji przetwarzanie osiąga pełny charakter, wiadomość interpretowana jest w odniesieniu

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego