efemeryczny

 
Słownik języka polskiego PWN
efemeryczny «krótkotrwały, szybko przemijający»
• efemerycznie • efemeryczność
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

Niemców. Ciekawe, bo będzie produkowane w Polsce, pod Wrocławiem. Ten efemeryczny motocykl ma kosztować blisko 200 tysięcy "dojcz marek", a więc

 

od czasów dyktatur faszystowsko-hitlerowskich i szeregu innych łagodniejszych – bardziej efemerycznych – zrodzonych na glebie niedorozwiniętego kapitalizmu, nikt nie jest w stanie

 

zresztą jak pojęcie małej grupy – jest tworem niezwykle niejednoznacznym i efemerycznym, pomimo że niejednokrotnie udowodniono jego przydatność dla interpretacji rozmaitych zjawisk

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego