element grzejny

 
Słownik języka polskiego
element grzejny «podstawowa część urządzenia grzejnego przetwarzająca energię elektryczną w ciepło»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego