epigraf

Słownik języka polskiego PWN*

epigraf
1. zob. motto w zn. 1.
2. «w starożytności i średniowieczu: napis umieszczany na pomnikach, nagrobkach lub rzeźbach»

• epigraficzny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego