epigrafika

Wielki słownik ortograficzny PWN*

epi•grafika -ice, -ikę
epi•grafik -ika, -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN*

epigrafika «dziedzina historii zajmująca się badaniem dawnych napisów wyrytych na twardym materiale»
• epigrafik

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego