ergo-

Słownik języka polskiego PWN*

ergo- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z pracą, działaniem, dziełem»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego