grupa funkcyjna

Słownik języka polskiego PWN*

grupa funkcyjna «ugrupowanie atomów występujące w cząsteczce związku organicznego, decydujące o podstawowych własnościach chemicznych związku»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zestawień do określenia zależności progów wyczuwalności zapachu od obecności charakterystycznych grup funkcyjnych i od wielkości cząsteczki odoranta.
Wyniki statystycznej analizy różnic między…

 

…jest słabszy wówczas, gdy o pobudzeniu receptorów węchowych decyduje obecność grupy funkcyjnej (niezależnie od rozmiarów cząsteczki).
Informacja o ujemnej korelacji między progiem…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego