grzebalisko

Słownik języka polskiego PWN*

grzebalisko «pomieszczenie w kurniku, z podłogą wyłożoną ściółką, w którą rzuca się ziarno, aby zmusić kury do ruchu»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego