infuzja

Słownik języka polskiego PWN*

infuzja «wprowadzanie do organizmu dożylnie, podskórnie lub odbytniczo większej ilości płynu»
• infuzyjny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego