infuzja

Słownik języka polskiego PWN*

infuzja «wprowadzanie do organizmu dożylnie, podskórnie lub odbytniczo większej ilości płynu»
• infuzyjny

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego