insynuacja

Słownik języka polskiego PWN*

insynuacja «niezgodne z prawdą przypisywanie lub wmawianie komuś pewnych postępków, myśli bądź intencji»
• insynuacyjny • insynuator • insynuować
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Dioklecjana, o niecnotliwe wobec niej zamiary. Król gotów dać wiarę insynuacjom. Wychowawcom Dioklecjana albo – w innych wersjach – królewskim doradcom, czyli po…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego