jarzmo

Słownik języka polskiego PWN*

jarzmo
1. daw. «prymitywna uprząż bydła roboczego»
2. «niewola»
3. «urządzenie przytrzymujące, wzmacniające coś lub spinające jakieś części»
4. «rodzaj kadłuba maszynowego»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego