jarzmo

 
Słownik języka polskiego PWN
jarzmo
1. daw. «prymitywna uprząż bydła roboczego»
2. «niewola»
3. «urządzenie przytrzymujące, wzmacniające coś lub spinające jakieś części»
4. «rodzaj kadłuba maszynowego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego