jarzmo

Słownik języka polskiego PWN*

jarzmo
1. daw. «prymitywna uprząż bydła roboczego»
2. «niewola»
3. «urządzenie przytrzymujące, wzmacniające coś lub spinające jakieś części»
4. «rodzaj kadłuba maszynowego»
jarzmo masztu «uchwyt utrzymujący maszt jachtu lub łodzi w pozycji pionowej»
jarzmo szybowe górn. «drewniana rama obudowy szybu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego