kamień

Słownik języka polskiego PWN*

kamień
1. «twarda, spoista i ciężka bryła skalna; też: niewielki odłamek takiej bryły»
2. «odmiana niektórych minerałów używanych do ozdabiania przedmiotów luksusowych»
3. «twardy osad tworzący się na ścianach naczyń, kotłów pod wpływem gotowanej albo stojącej w nich wody»
4. «twór powstający na skutek nieprawidłowej przemiany soli mineralnych np. w nerkach, drogach żółciowych, moczowodach»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…przez gie...
– ...Czyli...
– ...gamień, wcale nie miał nic wspólnego z
kamieniem, nie.
– ...Gamoń?
– To gie przeszło na i Niemcy nazwali kamień…

 

…młot, przystąpił do kamienia, by kończyć robotę.
Patrzy!... Oto na
kamieniu stopa ludzka odciśnięta jak w glinie! Stopa nieduża.
Woła innych…

 

…kościoła św. Mikołaja w Krakowie zostanie odsłonięty Chaczkar – ormiański święty kamień z wyrytym krzyżem. Ormianie stawiają takie od tysięcy lat na…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego