knuć

 
Słownik języka polskiego PWN
knuć «potajemnie planować coś przeciw komuś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego