konwergencja

Słownik języka polskiego PWN*

konwergencja
1. «zbieżność; też: powstawanie zbieżności»
2. «występowanie podobnych cech u organizmów niespokrewnionych ze sobą, a żyjących w zbliżonych warunkach»
3. «zjawisko powstawania podobnych wytworów kulturowych niezależnie od siebie u różnych ludów»
4. «zakładane zbliżenie poziomu wskaźników gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej do wspólnej średniej»
5. «ruch zbieżny gałek ocznych»

• konwergencyjny, konwergentny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego