konwersja

Słownik języka polskiego PWN*

konwersja
1. «przekształcenie postaci czegoś»
2. «proces chemiczny, w którym zachodzi wymiana między składnikami dwóch substancji»
3. «zmiana dotychczasowych warunków pożyczki»
4. «zmiana formatu pliku na taki, który może zostać odczytany przez program komputerowy inny niż ten, w którym został utworzony»
5. «zmiana gramatycznego stosunku wyrazów w dwóch zdaniach paralelnych, bez zmiany treści komunikatu, np. Dziewczynka ma lalkę. Lalka należy do dziewczynki.»
6. log. «przekształcenie zdania kategorycznego polegające na tym, że wyraz występujący w funkcji podmiotu staje się orzecznikiem»
7. «zmiana wyznania w obrębie wyznań chrześcijańskich»
8. «gwałtowna zmiana światopoglądu jednostki albo grupy»

• konwersyjny • konwertyta • konwertycki • konwertytka • konwertować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego