konwersja

Wielki słownik ortograficzny

kon•wer•sja -sji, -sję

Słownik języka polskiego

konwersja
1. «przekształcenie postaci czegoś»
2. «proces chemiczny, w którym zachodzi wymiana między składnikami dwóch substancji»
3. «zmiana dotychczasowych warunków pożyczki»
4. «zmiana formatu pliku na taki, który może zostać odczytany przez program komputerowy inny niż ten, w którym został utworzony»
5. «zmiana gramatycznego stosunku wyrazów w dwóch zdaniach paralelnych, bez zmiany treści komunikatu, np. Dziewczynka ma lalkę. Lalka należy do dziewczynki.»
6. log. «przekształcenie zdania kategorycznego polegające na tym, że wyraz występujący w funkcji podmiotu staje się orzecznikiem»
7. «zmiana wyznania w obrębie wyznań chrześcijańskich»
8. «gwałtowna zmiana światopoglądu jednostki albo grupy»

• konwersyjny • konwertyta • konwertycki • konwertytka • konwertować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Idol i fan – czy antonimy?
10.04.2017
Szanowni Państwo,
chcę nawiązać do mojego poprzedniego pytania o antonimy (http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Fan-a-hejter;17642.html). W haśle „Antonim” w polskiej wikipedii jest napisane, że „do antonimów zalicza się też tzw. konwersje, czyli pary wyrazowe typu: (...) nauczycieluczeń”. Czy wikipedia ma tutaj słuszność? I czy w takim razie do takiej konwersji nie zaliczymy pary „idolfan”? Nie widzę różnicy między takim zestawieniem a parą „nauczycieluczeń”.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Urodzony dn. 10/20 maja 1589 r.
22.11.2015
Drodzy Państwo,
mam dylemat, jak zapiać poprawnie datę w poniższym zdaniu:
Leonardo da Vinci (ur. 15. 04. 1452–23?, zm. 04. 1519) wybitny, wszechstronnie uzdolniony człowiek Renesansu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ślę serdeczności
niepolskie znaki w alfabetach łacińskich
21.01.2014
Proszę o skomentowanie znalezionej w Wikipedii informacji, że zastąpienie liter ä, ö, ü przez ae, oe, ue jest niedopuszczalne w językach innych niż niemiecki. Czy chodzi o to, że nie można napisać Edstroem i Malmoe w tekstach pisanych po szwedzku, czy również w polskich? W słownikach ortograficznych mamy chociażby oere. A co z Ø (ØrstedOersted, BjørgenBjoergen)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tym samym udział Skarbu Państwa. 17 spółek zostało sprywatyzowanych poprzez konwersję wierzytelności, zgodnie z działem III ustawy komercjalizacyjnej. Oznacza to, że...
  • ... w innych programach, czyli - jak by to powiedział Guru - dokonać konwersji do formatu ASCII (nie mylić z apsik!);
    - przeprowadzić wybrany dokument...
  • ... i 5.5.2). Wspomniany na początku rozdziału proces wewnętrznej konwersji, w którym zamiast emisji kwantu obserwowana jest emisja elektronu, jest...

Encyklopedia

konwersja
[łac. conversio ‘odwrócenie’],
genet. proces prowadzący do zamiany jednego allelu heterozygoty w drugi, powodujący zmianę proporcji alleli w heterozygocie;
konwersja
[łac. conversio ‘odwrócenie’],
religiozn. zmiana religii lub wyznania;
konwersja
[łac. conversio ‘odwrócenie’],
ekon. zamiana obligacji pożyczkowych lub długów na nowe z równoczesną zmianą dotychczasowych warunków spłaty zadłużenia.
konwersja
[łac. conversio ‘odwrócenie’],
log. przekształcenie zdania kategorycznego przez zamianę miejsc podmiotu i orzeczenia, przy zachowaniu twierdzącego lub przeczącego charakteru zdania.
konwersja
[łac. conversio ‘odwrócenie’],
chem.:

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego