kreacjonizm

 
Słownik języka polskiego PWN
kreacjonizm
1. «tendencja w literaturze i sztuce, zgodnie z którą dzieło artystyczne jest traktowane jako swobodny wytwór wyobraźni autora»
2. «w teologii chrześcijańskiej: pogląd, zgodnie z którym świat został stworzony przez Boga z nicości»
3. «w teologii katolickiej: koncepcja, zgodnie z którą Bóg stwarza duszę ludzką przy każdorazowym powstawaniu istoty ludzkiej»
4. biol. «pogląd panujący do XIX w., przyjmujący powstanie życia na Ziemi za akt twórczy Boga lub bóstwa oraz zakładający niezmienność postaci i liczby gatunków»

• kreacjonistyczny • kreacjonista • kreacjonistka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego