Słownik języka polskiego PWN*

, -eń «cząstka dodawana do przyimków, tworząca wyraz znaczeniowo równoważny połączeniu przyimka z formą niego, np. doń znaczy to samo co do niego, odeń znaczy to samo co od niego»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego