niekonwencjonalny

Słownik języka polskiego PWN*

niekonwencjonalny
1. «wykraczający poza schematy»
2. «niezgodny z tradycją»

• niekonwencjonalnie • niekonwencjonalność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego