notyfikacja

Słownik języka polskiego PWN*

notyfikacja
1. «urzędowe zawiadomienie, podanie do wiadomości innemu państwu lub grupie państw ważnego faktu, postanowienia itp.»
2. «powiadomienie wystawcy czeku o odmowie zapłaty czeku przez trasata»

• notyfikacyjny • notyfikować
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zostały podzielone między organizacje weryfikacyjne USA i RFN (np. rozesłanie notyfikacji z informacją).
W wizycie zorganizowanej w dniach 25-28 lipca…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego