nouvelle vague

Słownik języka polskiego PWN*

nouvelle vague [wym. nuwel wag] «nurt we francuskim filmie końca lat pięćdziesiątych XX w., koncentrujący się na problemach współczesności»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego