obmówić się

 
Słownik języka polskiego PWN
obmówić sięobmawiać się «obmówić jeden drugiego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego