określenie

Słownik języka polskiego PWN*

określenie
1. «słowo lub wyrażenie charakteryzujące lub nazywające kogoś lub coś»
2. jęz. «część zdania rozwijająca treść podmiotu lub orzeczenia»
3. log. «sąd wskazujący najbliższy rodzaj i różnicę gatunkową»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego