parantela

Słownik języka polskiego PWN*

parantela
1. «związek zachodzący między jakimiś zjawiskami, zwłaszcza z kręgu literatury i sztuki»
2. «związek pokrewieństwa lub powinowactwa»
3. daw. «ogół krewnych i powinowatych należących do jednego rodu»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego