pełno-

Słownik języka polskiego PWN*

pełno- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający, że to, co jest nazwane drugim członem, występuje w pełnym zakresie»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego