pokrewieństwo

Słownik języka polskiego PWN*

pokrewieństwo
1. «stosunek, jaki zachodzi między ludźmi pochodzącymi od wspólnego przodka»
2. «podobieństwo do kogoś, czegoś pod jakimś względem»
3. «podobieństwo cech występujące u niektórych gatunków roślin i zwierząt, wskazujące na ich wspólne pochodzenie»
4. «podobieństwo pod względem właściwości chemicznych i fizycznych niektórych pierwiastków lub związków chemicznych»
5. «podobieństwo między akordami, gamami, tonacjami»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego