pokrewieństwo

 
Słownik języka polskiego PWN
pokrewieństwo
1. «stosunek, jaki zachodzi między ludźmi pochodzącymi od wspólnego przodka»
2. «podobieństwo do kogoś, czegoś pod jakimś względem»
3. «podobieństwo cech występujące u niektórych gatunków roślin i zwierząt, wskazujące na ich wspólne pochodzenie»
4. «podobieństwo pod względem właściwości chemicznych i fizycznych niektórych pierwiastków lub związków chemicznych»
5. «podobieństwo między akordami, gamami, tonacjami»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego