potrafić

 
Słownik języka polskiego PWN
potrafić
1. «mieć dość siły, możliwości lub umiejętności, żeby zrobić coś»
2. «posunąć się do pewnych granic w swoim postępowaniu lub osiągnąć pewien stan»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego