pozamałżeński

Słownik języka polskiego PWN*

pozamałżeński
1. «dokonujący się poza małżeństwem»
2. «niepochodzący ze związku małżeńskiego»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego