propaganda

Słownik języka polskiego PWN*

propaganda
1. «szerzenie jakichś poglądów, haseł politycznych itp. mające na celu pozyskanie zwolenników»
2. «technika sterowania poglądami i zachowaniami ludzi polegająca na celowym, natarczywym, połączonym z manipulacją oddziaływaniu na zbiorowość»
3. «specjalna komórka, zespół ludzi realizujący takie cele; też: tekst, wystąpienie, film itp. realizujące takie cele»

• propagandowy • propagandowo • propagandowość
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…sześcioletniego.

Wojnie koreańskiej towarzyszyła, na niespotykaną skalę, kampania kłamstw komunistycznej
propagandy. Agresor stał się ofiarą, bo wedle oficjalnej wersji to hordy…

 

…udało się jej ratyfikować, zwłaszcza w poddanych nie zawsze rozsądnej propagandzie referendach, Unia znacznie by się osłabiła. Część państw, gdzie nastroje…

 

…i szowinistyczną nagonką przeciwko Polsce, Czechosłowacji, Związkowi Radzieckiemu.
Tej zbrodniczej
propagandzie wojennej przeciwstawia się coraz skuteczniej niemiecki ruch demokratyczny, mający swe…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego