quantité négligeable

Słownik języka polskiego PWN*

quantité négligeable [wym. kãtite negliżabl]
1. «liczba lub ilość tak mała, że można ją pominąć»
2. «rzecz lub osoba, z którą można się nie liczyć»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego