realizm

Słownik języka polskiego PWN*

realizm
1. «postawa życiowa polegająca na trzeźwej, bezstronnej ocenie rzeczywistości, pozwalająca na wybór skutecznych środków działania; też: umiejętność takiej oceny»
2. «wierne, zgodne z obserwacją odtwarzanie rzeczywistości w utworze literackim, w dziele sztuki; też: kierunek w literaturze i w sztuce posługujący się takim opisem»
3. «pogląd filozoficzny uznający istnienie rzeczywistości obiektywnej»

• realistyczny • realistycznie • realista • realistka
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…języka niemieckiego pod egidą protestanckich Prus.
Ciążenie ku tendencjom "chrześcijańskiego
realizmu" w wyłożonym wyżej sensie odnajdujemy w środowisku katolików skupionych wokół…

 

…lat siedemdziesiątych Pynchona i DeLillo, i stanie się kolejnym przejawem realizmu histerycznego, który zaprzecza tezom wykładowców szkół pisarzy (Creative Writing), że…

 

…sobą udział w badaniach psychologicznych.

Wreszcie, zgodnie z trzecią postawą –
realizmu etycznego – należy unikać zadawania osobom badanym cierpień i narażania ich…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego