ród

Słownik języka polskiego PWN*

ród
1. «zespół ludzi pochodzących od jednego przodka; też: szereg pokoleń wywodzących się od jednego przodka»
2. «grupa ludzi złożona z rodziców, dzieci, wnuków i bliskich krewnych»
3. «u ludów pierwotnych: samodzielna społeczność w obrębie plemienia obejmująca rodziny wywodzące się od wspólnego przodka»
4. «w zootechnice: ogół potomstwa określonego przodka płci męskiej; też: grupa roślin będąca potomstwem pojedynczej cennej rośliny»
5. daw. «pochodzenie, urodzenie»

• rodowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego