rotacja

Słownik języka polskiego PWN*

rotacja
1. «ruch obrotowy jakiegoś ciała wokół własnej osi»
2. «krążenie czegoś lub ciągły obrót czymś, np. pieniędzmi lub towarami»
3. «proces zastępowania jakichś osób, rzeczy, zjawisk itp. innymi»
4. «dwu- lub kilkuletni cykl w uprawie roślin sadzonych kolejno po sobie na danym obszarze»
5. «ruch skrętny górnej połowy tułowia z równoczesnym ruchem ramienia i barku zewnętrznego, będący częścią ewolucji narciarskiej»
6. «sposób drukowania za pomocą maszyny rotacyjnej»

• rotacyjny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego