rzut

Słownik języka polskiego PWN*

rzut
1. «wprawienie w ruch jakiegoś przedmiotu przez wyrzucenie go z pewną siłą»
2. «gwałtowny skok lub szybki, energiczny ruch ręki, nogi, głowy»
3. «szkic, plan, program czegoś»
4. «odwzorowanie figury na płaszczyźnie lub innej powierzchni»
5. «punkt przecięcia prostej rzutującej z płaszczyzną»
6. «narysowany w skali przekrój czegoś»
7. «część większej całości: porcja, rata lub etap»
8. «część ugrupowania bojowego wojsk przeznaczona do wykonania określonego zadania»
9. «u zwierząt: potomstwo pochodzące z jednego lęgu»
10. «zaostrzenie choroby»

• rzutowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego