seria

Słownik języka polskiego PWN*

seria
1. «szereg następujących po sobie czynności lub zdarzeń»
2. «zbiór przedmiotów jednakowych lub stanowiących pewną całość»
3. «szereg szybko po sobie następujących strzałów lub wybuchów»
4. «określona liczba wyrobów przemysłowych wykonana według tej samej dokumentacji»
5. «zespół następujących po sobie warstw skalnych o wspólnych cechach»
6. «jednostka stratygraficzna podziału utworów geologicznych»
7. «zestawienie 12 dźwięków o różnej wysokości i o różnym czasie trwania, różnej głośności, barwie, artykulacji itp.»

• seryjka
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…i sens.
Zbiór wierszy, który Czytelnik ma w ręku, jest
serią takich właśnie prób przerywania światu i domagania się, aby mówił…

 

…ofiarą serbskich czystek – zakończyła się wczoraj sukcesem byłego dyktatora. Po serii umiejętnie zadawanych pytań Miloszevicia Albańczyk Agim Zeqiri poprosił o zwolnienie…

 

…niechcący podszyje pod jakiś inny kształt istnienia, zabłyśnie, nie wiadomo serio czy na żarty, cudzym bogactwem i urodą, jak w wierszu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego