szkic

Słownik języka polskiego PWN*

szkic
1. «wstępny projekt czegoś, co ma być wykonane; też: rysunek przedstawiający główne zarysy czegoś»
2. «artykuł, rozprawa naukowa, krytycznoliteracka itp. o treści ujętej w sposób ogólny»
3. «pierwsza realizacja koncepcji artystycznej, ulegająca zmianom w dalszej pracy nad dziełem»
4. «krótki utwór prozą przypominający opowiadanie, niemający jednak wyraźnie zarysowanej fabuły»
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego