szkic

 
Słownik języka polskiego PWN
szkic
1. «wstępny projekt czegoś, co ma być wykonane; też: rysunek przedstawiający główne zarysy czegoś»
2. «artykuł, rozprawa naukowa, krytycznoliteracka itp. o treści ujętej w sposób ogólny»
3. «pierwsza realizacja koncepcji artystycznej, ulegająca zmianom w dalszej pracy nad dziełem»
4. «krótki utwór prozą przypominający opowiadanie, niemający jednak wyraźnie zarysowanej fabuły»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego