cd

Słownik języka polskiego PWN

Cd «symbol pierwiastka chemicznego kadm»
cd «symbol jednostki światłości kandela»
CD I «korpus dyplomatyczny»
CD II [wym. s-i-di]
1. «płyta kompaktowa»
2. «urządzenie do odtwarzania tych płyt»
CD-R [wym. s-i-di-er a. ce-de-er] «płyta kompaktowa służąca do jednorazowego nagrania czegoś»
CD-ROM [wym. s-idirom]
1. «płyta kompaktowa»
2. «napęd w komputerze, dzięki któremu możliwe jest odtwarzanie płyt kompaktowych»
CD-RW [wym. s-i-di-er-wu a. ce-de-er-wu] «płyta kompaktowa służąca do wielokrotnego nagrywania czegoś»
odtwarzacz kompaktowy, odtwarzacz CD «urządzenie do odtwarzania dźwięku z płyt kompaktowych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego