CD-ROM

Wielki słownik ortograficzny PWN*

CD-ROM (= Compact Disc – Read Only Memory – rodzaj płyty kompaktowej) CD-ROM-a a. CD-ROM-u, CD-ROM-ie; CD-ROM-ów

Słownik języka polskiego PWN*

CD-ROM [wym. s-idirom]
1. «płyta kompaktowa»
2. «napęd w komputerze, dzięki któremu możliwe jest odtwarzanie płyt kompaktowych»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego