jazda

Słownik języka polskiego PWN*

ciężka jazda, kawaleria, konnica daw. «wojsko konne silnie uzbrojone i opancerzone»
jazda I
1. «przenoszenie się z miejsca na miejsce za pomocą różnych środków lokomocji»
2. «poruszanie się, posuwanie się środków lokomocji»
3. pot.«dynamicznie zmieniająca się sytuacja, pełna wrażeń, zaskakujących momentów, czesto zabawna»
4. daw. «wojsko walczące konno»
jazda II «wykrzyknik oznaczający nakaz, żeby osoba, do której się mówi, natychmiast opuściła dane miejsce lub zaczęła coś robić»
jazda figurowa na lodzie «konkurencja łyżwiarska, na którą składają się określone ewolucje»
jazda na suwak «sposób organizacji ruchu pozwalający pojazdom jadącym pasem jezdni, który się kończy na płynne włączanie się do ruchu na pasie sąsiednim»
jazda sprawnościowa «jazda mająca na celu wykazanie sprawności zawodnika w kierowaniu pojazdem mechanicznym»
jazda szybka na lodzie «konkurencja łyżwiarska polegająca na pokonaniu określonego dystansu w jak najkrótszym czasie»
lekka kawaleria, lekka jazda «wojsko walczące konno, wyposażone w broń lekką»
prawo jazdy «dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów mechanicznych»
rozkład jazdy (pociągów, autobusów)
1. «rozplanowanie godzin odjazdów i przyjazdów pociągów, autobusów»
2. «tabela lub książka zawierająca dokładny wykaz tych godzin»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego