lampa

Słownik języka polskiego PWN*

lampa
1. «urządzenie służące do wytwarzania sztucznego oświetlenia»
2. łow. «oko wilka»

• lampowy
lampa acetylenowa, karbidowa «urządzenie, w którym źródłem światła jest palący się acetylen»
lampa analizująca «lampa przetwarzająca obraz na ciąg sygnałów wizyjnych»
lampa bezcieniowa «lampa operacyjna, składająca się z szeregu lamp w jednej, ruchomej obudowie»
lampa błyskowa «urządzenie będące źródłem światła błyskowego oświetlającego fotografowany obiekt»
lampa chanukowa «świecznik na osiem świec, które zapala się w kolejne dni święta Chanuka»
lampa ciemniowa «urządzenie, którego światło nie powoduje zmian w fotograficznej warstwie światłoczułej»
lampa elektronowa «przyrząd elektronowy, w którym przewodzenie odbywa się w próżni lub w środowisku gazowym wewnątrz próżnioszczelnego naczynia»
lampa elektryczna «urządzenie wytwarzające sztuczne oświetlenie w wyniku zasilania prądem elektrycznym»
lampa fotoelektronowa «lampa elektronowa przeznaczona do przetwarzania sygnałów świetlnych na sygnały elektryczne»
lampa gabarytowa «światło samochodowe sygnalizujące szerokość, a w autobusach także wysokość pojazdu»
lampa gazowa «urządzenie wytwarzające sztuczne oświetlenie przez spalanie gazu»
lampa górnicza «przenośna lampa używana w kopalniach»
lampa jarzeniowa «lampa wypełniona argonem lub neonem, które świecą, gdy przepływa przez nią prąd»
lampa kwarcowa «lampa wytwarzająca promieniowanie nadfioletowe, zastępujące światło słoneczne»
lampa lecznicza «urządzenie wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, które oddziałuje leczniczo na żywe organizmy»
lampa obrazowa «lampa elektronowa do przetwarzania sygnału elektrycznego na obraz, stosowana w telewizorach, monitorach itp.»
lampa oscyloskopowa «lampa przeznaczona do wytwarzania na ekranie luminescencyjnym obrazu będącego odwzorowaniem graficznym między wielkościami elektrycznymi»
lampa prostownicza «lampa elektronowa służąca do przetwarzania prądu zmiennego na jednokierunkowy»
lampa próżniowa «lampa elektronowa wypełniona silnie rozrzedzonymi gazami»
lampa rentgenowska «lampa elektronowa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie»
lampa rtęciowa «lampa wyładowcza w kształcie rurki wypełnionej gazem i parami rtęci»
lampa wyładowcza «lampa elektryczna, w której źródłem światła jest wyładowanie jarzeniowe w gazach rozrzedzonych, parach metali lub ich mieszaninie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego