rzeczowy

Słownik języka polskiego PWN*

rzeczowy
1. «dotyczący rzeczy, nie osób, pojęć, pieniędzy itp.»
2. «zorganizowany wokół tematów, zagadnień»
3. «dotyczący treści, a nie formy jakiejs wypowiedzi»
4. «ujmujący jakąś sprawę w sposób zgodny z jej istotą»
5. «wolny od emocji i obiektywny »

• rzeczowo • rzeczowość
błąd rzeczowy «błąd dotyczący treści, istoty czegoś»
dowód rzeczowy «przedmiot mający znaczenie dla wykrycia lub potwierdzenia winy oskarżonego»
katalog rzeczowy «sposób uporządkowania księgozbioru według zawartości tematycznej dzieł»
rodzaj niemęskoosobowy, żeńsko-rzeczowy «cecha rzeczowników liczby mnogiej odnoszących się do osób płci żeńskiej i zwierząt, przedmiotów, zjawisk oraz pojęć»
prawo rzeczowe «przepisy prawne dotyczące własności, użytkowania itp. przez obywateli przedmiotów ruchomych i nieruchomych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego