rzeczowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rzeczowy; -wi
żeń•sko-rzeczowy (jęz.): rodzaj żeń•sko-rzeczowy (skrót: ż.-rzecz.)

Słownik języka polskiego PWN*

rzeczowy
1. «dotyczący rzeczy, nie osób, pojęć, pieniędzy itp.»
2. «zorganizowany wokół tematów, zagadnień»
3. «dotyczący treści, a nie formy jakiejs wypowiedzi»
4. «ujmujący jakąś sprawę w sposób zgodny z jej istotą»
5. «wolny od emocji i obiektywny »

• rzeczowo • rzeczowość
błąd rzeczowy «błąd dotyczący treści, istoty czegoś»
dowód rzeczowy «przedmiot mający znaczenie dla wykrycia lub potwierdzenia winy oskarżonego»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego