zwierzyna

Słownik języka polskiego PWN*

zwierzyna «ogół zwierząt dziko żyjących»
gruby zwierz, gruba zwierzyna łow. «zwierzęta łowne, do których strzela się kulami, a nie śrutem»
zwierzyna czarna łow. «dziki»
zwierzyna drobna łow. «jenoty, lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, wiewiórki, zające i wszystkie ptaki łowne prócz dropia i głuszca»
zwierzyna płowa łow. «łosie, jelenie, daniele i sarny»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego