zwierzyna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zwierzyna -nie, -nę
Zwierzyn -na, -nie; przym.: zwierzyński

Słownik języka polskiego PWN*

zwierzyna «ogół zwierząt dziko żyjących»
gruby zwierz, gruba zwierzyna łow. «zwierzęta łowne, do których strzela się kulami, a nie śrutem»
zwierzyna czarna łow. «dziki»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego