tajemnica służbowa

Słownik języka polskiego PWN*

tajemnica służbowa «wiadomość, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków, a ujawnienie której może narazić na szkodę interes społeczny, interes tej instytucji lub obywatela»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…inny pracownik instytucji państwowej lub społecznej, który ujawnia wiadomość stanowiącą tajemnicę służbową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca…

 

…czym nie powinnyśmy rozmawiać?
Trudno określić jednoznacznie granice tak zwanej
tajemnicy służbowej – odpowiadają specjaliści z Francuskiego Instytutu Zarządzania. Z całą pewnością nie…

 

…oferujemy całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, profesjonalne wykonanie z zachowaniem tajemnicy służbowej.

Lista referencyjna
Z naszych usług korzysta wiele renomowanych firm krajowych…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego