-typia

 
Słownik języka polskiego PWN
-typia
1. «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z określonym sposobem drukowania, tłoczenia»
2. «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z pewnym typem, z pewną serią przedmiotów, ludzi, zjawisk»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego