uroczysko

Słownik języka polskiego PWN*

uroczysko
1. «teren trudno dostępny, najczęściej bagnisty, leśny; też: miejsce odludne»
2. «część terenu otoczona naturalnymi granicami, wyodrębniona za pomocą nazwy topograficznej»
3. «u dawnych Słowian: miejsce w głębi puszczy związane z kultem bóstwa, odbywaniem narad lub uważane za siedzibę złych duchów»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego