wolność osobista

Słownik języka polskiego PWN*

wolność osobista «prawo do swobodnego przenoszenia się z miejsca na miejsce i prawo niepodlegania uwięzieniu bez wyroku sądu»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…się powstania nadwołżańskich Baszkirów (o charakterze społeczno-narodowym).

Najsilniej broniło
wolności osobistej i tradycyjnych swobód kozactwo dońskie i ukraińskie, toteż rząd carski…

 

…się o zwolnienie z aresztu. Uważa, że naruszona jest jego wolność osobista: – Nielegalne metody, jakimi się posłużono, uczyniły ze środka zapobiegawczego niezasłużony…

 

…Względami społecznymi i prawnymi. Zdaniem prezydenta taki zakaz ingeruje w wolność osobistą i byłby trudny do wyegzekwowania.
Samej głowy państwa nie było…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego